Polityka prywatności (FlipCoin.Net)

FlipCoin, domena należąca do Softrix Technologies, przyjęła następującą Politykę prywatności, która dotyczy i reguluje dostęp użytkownika do korzystania z usług dostępnych w domenie i subdomenach FlipCoin.Net ("FlipCoin", "my" i/lub "nasz"), która obejmuje FlipCoin i wszystkie inne markowe strony internetowe, oprogramowanie, platformy, aplikacje (łącznie "Oprogramowanie") i/lub usługi (Oprogramowanie i/lub usługi są łącznie określane w niniejszym dokumencie jako "Usługa"). Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym dokumencie, mają znaczenie nadane im w Warunkach korzystania z usługi FlipCoin, które można znaleźć tutaj: Regulamin

Dbamy o prywatność naszych użytkowników, dlatego przyjęliśmy niniejszą Politykę Prywatności. Możesz przeglądać naszą stronę internetową bez konieczności informowania nas o tym, kim jesteś lub ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce Prywatności w sposób istotny, zaktualizujemy datę Last-Modified podaną na początku tego dokumentu. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu ich aktualizacji na tej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności, Twoim wyborem jest zaprzestanie korzystania z naszego Serwisu.

Nasza Polityka Prywatności, która opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, przetwarzania, przekazywania, przechowywania, udostępniania, wykorzystywania i ujawniania informacji i/lub Treści (zgodnie z definicją poniżej) podczas korzystania z Usługi, a także ma zastosowanie do informacji, które zbieramy za pomocą innych środków (w tym offline) lub z innych źródeł.

Informacje, które zbieramy i wykorzystujemy

Firma FlipCoin wykorzystuje gromadzone przez nas informacje do obsługi, utrzymania i udostępniania funkcji i funkcjonalności Usługi, do analizowania sposobu korzystania z Usługi, diagnozowania problemów z usługami lub problemów technicznych, utrzymywania bezpieczeństwa, personalizowania treści, agregowania i monitorowania odpowiednich wskaźników, w tym między innymi całkowitej liczby odwiedzających, ruchu i wzorców demograficznych, a także do śledzenia Treści i użytkowników w celu zachowania zgodności z ustawą Digital Millennium Copyright Act z 1998 roku (DMCA) i innymi obowiązującymi przepisami.

Informacje podawane przez użytkownika: Tabela w załączniku I określa kategorie danych osobowych, które nam Państwo przekazują oraz które otrzymujemy z innych źródeł, a także sposób wykorzystania tych informacji.

Jeżeli korespondują Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, możemy zachować treść Państwa wiadomości e-mail, Państwa adres e-mail oraz nasze odpowiedzi.

Treść:

Użytkownik przekazuje nam również informacje, które mają być publikowane lub wyświetlane ("Treść") w publicznych obszarach Usługi. Firma FlipCoin może, ale nie ma obowiązku, monitorować wszelkie Treści zamieszczane lub przesyłane do Usługi. Wszelkie informacje podane przez użytkownika w tych obszarach mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które mają do nich dostęp. Dotyczy to również informacji zamieszczanych na naszych publicznych kontach w mediach społecznościowych. Możemy usunąć wszelkie informacje zamieszczone lub przesłane przez użytkownika z dowolnego powodu lub bez powodu.

OSTRZEŻENIE: Informacje, treści lub inne dane usunięte z Serwisu są trwale usuwane i nie są już dostępne ani dla Ciebie, ani dla nas i nie mogą być odzyskane przez Ciebie lub dla Ciebie po ich usunięciu.

Informacje, Treść lub inne dane mogą być zaszyfrowane przy użyciu systemu (systemów) Secure Sockets Layer (SSL) i są bezpieczne w procesie transmisji do Serwisu. Gdy Informacje, Treść lub inne dane znajdą się w Serwisie, są wykorzystywane wyłącznie do bezpiecznego przetwarzania Treści i odpowiadania na nie z powrotem w formie zaszyfrowanej przy użyciu SSL.

Informacje z innych źródeł: Możemy otrzymywać dane osobowe o Tobie od osób fizycznych lub podmiotów korporacyjnych, które są subskrybentami Usługi, gdzie Ty masz być wyznaczony jako użytkownik Usługi. Możemy otrzymywać dane osobowe użytkownika, jeśli korzysta on z innych stron internetowych, które prowadzimy lub innych usług, które świadczymy od czasu do czasu. Współpracujemy również ściśle z osobami trzecimi (w tym na przykład podwykonawcami w zakresie technicznym, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych, dostawcami informacji o wyszukiwaniu) i możemy otrzymywać od nich informacje o użytkowniku, z zastrzeżeniem umów z nimi.

Informacje, które zbieramy za pomocą technologii automatycznego zbierania danych: Podczas nawigacji i interakcji z naszymi Usługami możemy korzystać z technologii automatycznego zbierania danych w celu gromadzenia pewnych informacji o sprzęcie użytkownika, działaniach i wzorcach przeglądania, w tym szczegółów dotyczących jego wizyt na naszych stronach, w tym danych o ruchu, danych o lokalizacji, logów i innych danych komunikacyjnych oraz zasobów, do których użytkownik uzyskuje dostęp i z których korzysta za pośrednictwem Usług, a także informacji o komputerze i połączeniu internetowym, w tym adresu IP, systemu operacyjnego i typu przeglądarki.

Pliki cookie:

Podczas korzystania z Usługi możemy wysłać jeden lub więcej plików "cookie" - małych plików danych - do komputera Użytkownika, aby jednoznacznie zidentyfikować jego przeglądarkę i pozwolić firmie FlipCoin pomóc Użytkownikowi usprawnić nawigację w witrynie oraz utrzymać aktywną sesję w celu bezpiecznego korzystania z Usługi. Plik cookie może przekazywać nam informacje o sposobie przeglądania Serwisu, a my możemy wykorzystywać takie informacje do kierowania do Użytkownika reklam ukierunkowanych, takich jak banery reklamowe (ale nie spamowe wiadomości e-mail). Trwałe pliki cookie pozostają na dysku twardym użytkownika po zamknięciu przeglądarki, dzięki czemu mogą być wykorzystywane przez przeglądarkę podczas kolejnych wizyt w Serwisie. Trwałe pliki cookie można usunąć, postępując zgodnie z instrukcjami przeglądarki internetowej. Sesyjne pliki cookie są tymczasowe i znikają po zamknięciu przeglądarki. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednakże niektóre funkcje Serwisu mogą nie działać prawidłowo, jeśli możliwość akceptowania plików cookie jest wyłączona.

Pliki dziennika:

Podczas korzystania z Usługi nasze serwery automatycznie rejestrują pewne informacje przesyłane przez przeglądarkę internetową. Te dzienniki serwera mogą zawierać takie informacje, jak żądanie sieciowe, adres protokołu internetowego ("IP"), typ przeglądarki, strony odsyłające / wyjściowe i adresy URL, liczba kliknięć i sposób interakcji z linkami w Serwisie, nazwy domen, strony docelowe, oglądane strony, nośnik mobilny i inne tego typu informacje.

Informacje o Clear Gifs: Podczas korzystania z Usługi możemy stosować clear gifs (znane również jako sygnały nawigacyjne), które są wykorzystywane do śledzenia wzorców użytkowania online. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia dokładniejszych raportów i ulepszania serwisu FlipCoin dla naszych użytkowników.

Informacje geolokalizacyjne: Podczas korzystania z Usługi przez lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego możemy uzyskiwać dostęp, gromadzić, monitorować i/lub zdalnie przechowywać "dane o lokalizacji", które mogą obejmować współrzędne GPS (np. szerokość i/lub długość geograficzną) lub podobne informacje dotyczące lokalizacji urządzenia mobilnego. Dane o lokalizacji mogą przekazywać nam informacje o tym, jak użytkownik przegląda Serwis. Chociaż dane o lokalizacji nie gromadzą ani nie udostępniają żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, mogą być wykorzystywane w połączeniu z informacjami umożliwiającymi identyfikację pochodzącymi z innych źródeł. Niektóre funkcje Usługi, w szczególności usługi oparte na lokalizacji, mogą nie działać prawidłowo, jeśli korzystanie z danych o lokalizacji jest utrudnione lub wyłączone.

Identyfikatory urządzeń: Podczas uzyskiwania dostępu do Usługi przez lub za pośrednictwem urządzenia mobilnego możemy uzyskać dostęp, gromadzić, monitorować i/lub zdalnie przechowywać jeden lub więcej "identyfikatorów urządzenia". Identyfikatory urządzeń to małe pliki danych lub podobne struktury danych przechowywane na urządzeniu mobilnym użytkownika lub z nim powiązane, które jednoznacznie identyfikują urządzenie mobilne użytkownika i są wykorzystywane do udoskonalenia Usługi. Identyfikatorem urządzenia mogą być dane przechowywane w związku ze sprzętem urządzenia, dane przechowywane w związku z systemem operacyjnym urządzenia lub innym oprogramowaniem, lub dane wysyłane przez nas do urządzenia. Identyfikator urządzenia może przekazywać nam informacje o sposobie korzystania z Usługi przez użytkownika. Chociaż identyfikator urządzenia nie zbiera ani nie udostępnia żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika, może być wykorzystywany w połączeniu z informacjami umożliwiającymi identyfikację użytkownika uzyskanymi z innych źródeł. Identyfikator urządzenia może pozostać na urządzeniu użytkownika w sposób trwały, aby ułatwić mu szybsze logowanie i usprawnić nawigację w Serwisie. Niektóre funkcje Usługi mogą nie działać prawidłowo, jeśli użycie lub dostępność identyfikatorów urządzeń jest utrudniona lub wyłączona. Firma FlipCoin może uzyskiwać dostęp, gromadzić i/lub przechowywać identyfikatory urządzenia po włączeniu Usług FlipCoin.

Narzędzia stron trzecich: FlipCoin korzysta z narzędzi analitycznych stron trzecich, takich jak Google Analytics, aby pomóc w zrozumieniu korzystania z Usługi. Wiele z tych narzędzi zbiera informacje wysyłane przez przeglądarkę Użytkownika w ramach żądania strony internetowej, w tym pliki cookie i adres IP. Te narzędzia analityczne również otrzymują te informacje, a ich wykorzystanie jest regulowane przez ich politykę prywatności. Podobnie, odwołujemy się do list i baz danych skompilowanych i/lub utrzymywanych przez strony trzecie w celu monitorowania i zarządzania domniemanym spamem i innymi nadużyciami. Należy pamiętać, że firma FlipCoin nie tworzy, nie utrzymuje ani w żaden sposób nie kontroluje tych list; wręcz przeciwnie, po prostu je monitorujemy, aby móc powiadomić użytkownika, gdy strony trzecie umieszczą użytkownika lub jego serwer na takich listach. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Strony trzecie niniejszej Polityki prywatności.

Jak wykorzystujemy Twoje informacje

Wykorzystujemy informacje, które zbieramy o Tobie lub które nam przekazujesz, w tym wszelkie dane osobowe:

  • Aby prezentować i prowadzić nasze Usługi.
  • Aby dostarczyć użytkownikowi informacje, produkty lub usługi, o które użytkownik prosi.
  • Aby spełnić wszelkie inne cele, dla których użytkownik je udostępnia.
  • Aby powiadomić użytkownika o zmianach w naszych Usługach lub jakichkolwiek produktach i usługach, które oferujemy lub świadczymy za ich pośrednictwem.
  • Aby umożliwić użytkownikowi udział w funkcjach interaktywnych w naszych Usługach.
  • W każdy inny sposób, który możemy opisać po dostarczeniu informacji przez użytkownika.
  • W każdym innym celu za zgodą użytkownika.

Jak udostępniamy informacje o użytkowniku

Dostawcy usług, partnerzy biznesowi i inni: FlipCoin może udostępniać informacje przekazane nam przez Użytkownika innym stronom trzecim, takim jak sprzedawcy, dostawcy, podwykonawcy, dostawcy usług analitycznych i wyszukiwarek, w celu świadczenia Usługi na rzecz Użytkownika. Jeśli to zrobimy, wykorzystanie informacji przez takie strony trzecie będzie podlegało naszej Polityce prywatności.

Transfery biznesowe: W miarę rozwoju naszej działalności możemy kupować lub sprzedawać aktywa lub oferty biznesowe. Informacje o odwiedzających są zazwyczaj jednym z przekazywanych aktywów biznesowych w tego typu transakcjach. Możemy również przekazywać lub przypisywać takie informacje w trakcie zbycia firmy, fuzji lub rozwiązania.

Usługi stron trzecich: Możemy udostępnić informacje użytkownika aplikacji stron trzecich za jego zgodą, na przykład gdy użytkownik wybierze dostęp do naszych Usług za pośrednictwem takiej aplikacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, co strony te robią z informacjami użytkownika, dlatego użytkownik powinien upewnić się, że ufa danej aplikacji i że ma ona politykę prywatności, która jest dla niego do przyjęcia, co jest ostatecznie domniemane dla celów niniejszych Warunków i naszej Polityki prywatności.

Zgodność z przepisami prawa i egzekwowanie prawa: Firma FlipCoin może ujawnić informacje publiczne użytkownika, jeśli jest to wymagane przez prawo lub wezwanie do sądu, lub jeśli uważamy, że jest to uzasadnione koniecznością zachowania zgodności z prawem, przepisami lub procesem prawnym; w celu ochrony bezpieczeństwa dowolnej osoby; w celu rozwiązania problemu oszustwa, bezpieczeństwa lub kwestii technicznych; lub w celu ochrony praw lub własności firmy FlipCoin. Możemy według własnego uznania, w dobrej wierze, współpracować z dowolną agencją egzekwującą prawo, która prosi o pomoc w oficjalnym dochodzeniu, ujawniając i/lub udostępniając takiej agencji wszelkie informacje, dane i/lub treści związane z Tobą i/lub Usługą. Możemy również, ale nie musimy, według własnego uznania, zainicjować zgłoszenie do jakiejkolwiek agencji egzekwowania prawa, w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że mogą wystąpić lub wystąpiły działania niezgodne z prawem, w tym między innymi ujawnienie i/lub udostępnienie informacji, danych i/lub treści związanych z Tobą i/lub Usługą.

Informacje nieosobiste: Możemy ujawnić zainteresowanym stronom trzecim nieprywatne, zagregowane lub w inny sposób nieosobiste informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak anonimowe dane dotyczące użytkowania, typy platform itp. w celu ułatwienia im zrozumienia wzorców użytkowania określonych usług FlipCoin.

Due Diligence: Możemy ujawnić nieprywatne, zagregowane lub w inny sposób nieosobiste informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak anonimowe dane o użytkowaniu itp. zainteresowanym stronom trzecim przeprowadzającym badanie due diligence w związku z potencjalnymi inwestycjami w naszą firmę lub firmy.

Strony internetowe osób trzecich:

Linki do innych witryn internetowych: Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez strony internetowe, do których prowadzą odnośniki z Serwisu lub z niego pochodzące, ani za informacje lub treści w nich zawarte. Należy pamiętać, że kiedy używasz linku, aby przejść z Serwisu do innej strony internetowej, nasza Polityka Prywatności nie jest już w mocy. Twoje przeglądanie i interakcja na każdej innej stronie internetowej, w tym tych, które mają link na naszej stronie, podlega zasadom i polityce tej strony, za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności.

Zmiany w naszej Polityce Prywatności: Jeśli zmienimy naszą Politykę Prywatności, zamieścimy te zmiany, aby uświadomić Państwu, jakie informacje zbieramy, jak je wykorzystujemy i w jakich okolicznościach możemy je ujawnić. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują od momentu ich zamieszczenia.

Korzystanie z reklam i remarketingu Możemy korzystać z różnych sieci reklamowych stron trzecich, aby zarówno uruchamiać reklamy na naszej stronie, jak i w całym Internecie. Na przykład, możesz zobaczyć reklamy na naszej stronie dla innych stron, które odwiedziłeś. Możesz również zobaczyć reklamy w całym Internecie dla naszej strony internetowej, na podstawie faktu, że odwiedziłeś naszą stronę. Ci dostawcy zewnętrzni używają plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o Twoje wcześniejsze wizyty na stronach internetowych. Możesz zrezygnować z używania plików cookie przez Google, odwiedzając Menedżera preferencji reklam. Alternatywnie można wskazać odwiedzającym witrynę, aby zrezygnowali z wykorzystywania plików cookie przez dostawców zewnętrznych, odwiedzając stronę rezygnacji Network Advertising Initiative. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie przez firmę DoubleClick, odwiedzając stronę rezygnacji firmyDoubleClick lub stronę rezygnacji Network Advertising Initiative.

Wymagania prawne ("GDPR" i "CCPA")

Zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich obowiązujących wymogów regulacyjnych, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR) dla użytkowników z UE oraz kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) dla użytkowników z Kalifornii.

Pliki cookie stron trzecich i śledzenie danych dla celów reklamowych

Współpracujemy z Freestar, firmą reklamową, aby dostarczać reklamy odpowiednie dla naszych użytkowników. Freestar korzysta z plików cookie innych firm i technologii śledzenia danych w celu zbierania informacji o zachowaniach użytkowników podczas przeglądania i wykorzystywania tych informacji do wyświetlania reklam, które z większym prawdopodobieństwem będą dla nich interesujące.

Wykorzystanie tych informacji podlega polityce prywatności Freestar, którą można znaleźć tutaj: https://freestar.com/privacy-policy/.

Opt-Out

Szanujemy prywatność naszych użytkownika i udostępniamy link opt-out, jak opisano w NAI Consumer Opt-Out. Aby zrezygnować z wykorzystywania swoich danych do celów reklamowych, należy skorzystać z linku: NAI Opt-Out Link.

Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Powiadomimy naszych użytkowników o wszelkich istotnych zmianach poprzez umieszczenie zaktualizowanej Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej. Zachęcamy naszych użytkowników do okresowego przeglądania niniejszej polityki prywatności, aby być na bieżąco z tym, jak wykorzystujemy i chronimy ich informacje.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem https://flipcoin.net/pl/contact-us.